Garantie

Niet goed? Geld terug!

1. Met inachtneming van de onderstaande beperkingen staat Lula in voor zowel de kwaliteit van de door ons geleverde producten als voor de deugdelijkheid van de daarvoor door ons gebruikte materialen. Niet uitwendig waarneembare gebreken aan het geleverde, welke het directe gevolg zijn van gebruik van ondeugdelijk materialen of van fabricagefouten, zal Lula naar eigen inzicht kosteloos vervangen dan wel herstellen.

2. Indien niet anders is overeengekomen is onze garantie beperkt tot; technische gebreken aan het armatuur, die zich binnen 5 jaar na levering openbaren en verrotting van ondergronds hout, waardoor het product niet meer bruikbaar is, dat zich binnen 10 jaar na levering openbaart.

3. Reclameringen op onze garantie dient in ieder geval binnen 10 dagen nadat een gebrek als bedoeld in artikel 1 is ontstaan, schriftelijk aan Lula te worden gemeld. Bij overschrijding vervalt de  garantieverplichting van Lula.

4. Wanneer er een beroep op onze garantie wordt gedaan, worden de betreffende producten pas na overleg met Lula aan Lula verzonden. Indien wij nieuwe producten leveren ter voldoening van uw reclamatie, wordt het aanvankelijk geleverde het eigendom van Lula. Op de nieuw geleverde producten zijn onze garantievoorwaarden van toepassing.

5. Gebreken ten gevolge van onjuist gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden, gebrekkig onderhoud of oneigenlijk gebruik anders dan overeengekomen, vallen buiten de garantie.

6. Bij wijzigingen aan het product, zoals reparaties, die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lula zijn uitgevoerd of bij gebruik van andere dan de originele onderdelen, vervalt iedere aanspraak op onze garantie.

7. Weersomstandigheden en overige invloeden van buitenaf kunnen de kleur, kwaliteit en structuur van hout beïnvloeden, zoals en niet uitsluitend; uitzetting, krimping of vergrijzing. Er kunnen spanningen ontstaan waardoor het hout krom trekt of kan scheuren. De mate waarin is een natuurlijk proces en voor Lula onvoorspelbaar. Daarom is er geen garantie voor wat betreft verkleuring, scheuren of kromtrekken van toepassing. De Nachtzon is een natuurproduct.

Terugbetalingsbeleid

Niet goed? Dan krijgt u gewoon uw geld terug. Simpel.
Wanneer u besluit dat de aanschaf van de Nachtzon een onjuiste keuze voor u is geweest, werken wij graag mee aan een oplossing. Wij geloven in de kwaliteit van de Nachtzon en uw tevredenheid is ons veel waard, dus we geven u graag uw geld terug, wanneer u onverhoopt toch niet tevreden bent. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden, waarom u de bestelling toch niet zou willen houden. Wat de reden ook is, u mag uw bestelling tot 14 dagen na aflevering zonder opgave van reden bij ons annuleren.

U heeft na annulering 14 dagen de tijd om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u huisadres naar Lula zijn voor eigen rekening.

Bij een annulering, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Lula geretourneerd moeten worden. U kunt contact met ons opnemen via info@lula.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?
Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@lula.nl. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!
Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

biepi espresso logo
Hulp