Privacy Policy

Privacy beleid

KoffieMatters en verwanten

KoffieMatters, gevestigd in Leeuwarden Nederland verkoopt sinds 2015 koffie, koffiemachines en verwante artikelen. Naast verkoop heeft KoffieMatters een volledig zelfstandige en onafhankelijke technische dienst. KoffieMatters opereert voornamelijk in Nederland, Duitsland en België. Andere EU lidstaten zijn niet uitgesloten.

 1. De persoonlijke gegevens die KoffieMatters verzameld

Voor een goede verwerking van contacten, reparatie aanvragen en bestellingen verzameld KoffieMatters de volgende gegevens:

Bedrijfsgegevens:
KvK
BTW nummers
Betaalgegevens
Persoonlijke gegevens:
Voor + achternaam
Contact gegevens
Adres gegevens
Betaalgegevens
Details van het bestelde product

In geval van langdurige overeenkomsten / contracten:
Identiteitsgegevens
Aanvullende verzekeringsgegevens

 1. Waarom gebruiken wij deze gegevens

Wij vertrouwen op een aantal wettelijke grondslagen om deze gegevens te gebruiken

 1. Om onze diensten en producten te kunnen leveren
  2. Om transport afspraken te kunnen plannen
  3. Om geschillen te kunnen beslechten en klantenservice te kunnen bieden
  4. Voor reclames en advertenties waar u zich op ieder moment van kunt afmelden zoals een mailinglijst
  5. Om een digitaal dossier te bewaken voor het onderhoud en/of welzijn van uw koffiemachine
  6.Voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die belangen niet worden overschreven door jouw rechten of belangen. Zoals het leveren en verbeteren van onze diensten; en het na leven van onze voorwaarden. 

3.Derde partijen waar KoffieMatters uw gegevens mee deelt

Uw gegevens zijn voor KoffieMatters voor hoog belang. Wij delen uw gegevens uitsluitend met Partijen zonder commerciële doeleinde en voor ons gezamenlijk belang zoals:

– KoffieMatters website (server) omgeving (neostrada)
Uw gegevens worden na contact en/of bezoek op onze website bewaard zodat er een digitaal dossier wordt opgebouwd.
– Boekhoudprogramma en CRM systeem(Digitaalkantoor)
Voor vlotte en eenvoudige administratie en klant informatie
– Transport bedrijven (MikroPakket, DHL, PostNL)
Voor de afhandeling van transport
– Acquisitie partijen voor actieve verkoop mits door u eenvoudig af te melden (mailchimp)
– Vertrouwde derde neven partijen om mijn diensten te stimuleren en te activeren. Alleen zover nodig om deze diensten te kunnen uitvoeren.
– In geval van bedrijfsoverdrachten. Kan KoffieMatters uw gegevens als onderdeel van de transactie bekend maken, maar alleen zover als wettelijk is toegestaan.
– Uw gegevens kunnen gebruikt worden mits redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) reageren op een juridisch proces of overheidsverzoeken. (b) Naleving van onze overéénkomsten, voorwaarden en beleid. (c) Het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten. (d) Of de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of andere te beschermen.
– Cloud producten zoals Google Cloud met gecertificeerde privacy bescherm methodes
– Personeel en/of andere werk uitvoerende
In geval van overéénkomsten:
– Lease organisaties bijvoorbeeld Grenke Finance
Waarbij er een financiële controle wordt uitgevoerd o.a. een BKR controle voordat er een financiering wordt verstrekt.
– Uitgevende contractuele partijen zoals leveranciers binnen Europese grenzen.

 1. Hoelang uw gegevens worden bewaard

  KoffieMatters bewaard uw gegevens zolang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren zoals beschreven staat in ons privacy beleid. Digitale dossiers kunnen per product verschillen en wisselen van eigenaar, dit kan gekoppeld worden door bijvoorbeeld het serienummer van een apparaat.  
 1. Hoe de overdracht wordt afgehandeld als persoonlijke gegevens naar buiten Europa overgedragen worden

Uw gegevens kunnen worden verwerkt via hostingdiensten van derden in verenigde staten en andere rechtsgebieden. Als KoffieMatters geacht wordt uw gegevens naar buiten de EU over te dragen vertrouwt KoffieMatters op privacy shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud en Dropbox door privacy shield gecertificeerd zijn.

 1. Uw rechten

Als je in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen:

Toegang. U heeft mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Wijzigen, beperken, verwijderen. U heeft mogelijk ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar wij om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik uw persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.

Bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen (1) onze verwerking van sommige van uw gegevens op basis van onze legitieme belangen en (2) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij dwingende en legitieme redenen hebben om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.

Klachten. Als u in de EU woont en u zorgen over mijn gebruik van uw gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heeft u het recht om dit bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Contact met KoffieMatters

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij; Benjamin Berg en Peter Pruis ondernemers van KoffieMatters, de gegevensbeheerders van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen heeft kunt u contact met ons opnemen via:
Service@nieuw.koffiematters.nl – 058 289 66 38 – Cereweg 34 8938BG Leeuwarden

biepi espresso logo
Hulp